Badanie BIM


Autodesk ogłosił raport „BIM – polska perspektywa”. Celem badania było określenie poziomu znajomości i wykorzystania BIM w Polsce, efektów dla branży architektonicznej i budowlanej, a także szans, barier i perspektyw dalszego rozwoju.


Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Badanie, na zlecenie Autodesk, realizował Instytut Millward Brown.


Świadomość i wykorzystanie BIM w Polsce


Badanie wskazuje, że świadomość BIM oscyluje na poziomie 46%. Około 25% respondentów deklaruje stosowanie metodyki BIM przy realizowanych projektach. Świadomość ta jest zauważalnie wyższa w większych organizacjach, zatrudniających powyżej 10 osób (56,5%) oraz wśród osób młodszych stażem – blisko 60%.


Respondenci oceniają, że świadomość BIM jest wyższa wśród architektów (65,4%), projektantów konstrukcji i instalacji (50,3%), niższa, jeżeli mówimy o wykonawcach, inwestorach czy też właścicielach budynków.


BIM staje się tematem ważnym z punktu widzenia polskiej branży architektoniczno-budowlanej. Analogicznie do rynków zachodnich, Autodesk podjął inicjatywę opracowania badania weryfikującego poziom adopcji BIM w Polsce. Nasze działania poprały organizacje i instytucje branżowe, a także firmy reprezentujące różne grupy uczestników procesu projektowo-budowlanego. Świadczy to o potrzebie pogłębiania świadomości tej metodyki w naszym kraju. Jestem przekonany, że badanie BIM – polska perspektywa stanie się asumptem do szerszej debaty i edukacji rynku w zakresie BIM – mówi Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce.


Źródło: http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,badanie_bim,8754

Pobierz: Biblioteka przewodów wentylacyjnych systemu P3 - Revit MEP | ZIP

  • P3 Ductal
  • Airdale
  • ACM