Panele Piral HD Hydrotec do systemu careplus: panele antybakteryjne z nanopowłoką samoczyszczącą do zastosowań wymagających najwyższej jakości i czystości powietrza.


Dzięki specjalnej nanopowłoce wewnętrzna powierzchnia kanału wykazuje właściwości superhydrofobowe znane powszechnie jako efekt lotosu. Cecha ta pozwala ograniczyć formowanie się ognisk kurzu i innych cząsteczek stałych na wewnętrznych powierzchniach kanału oraz korzystnie wpływa na większą skuteczność prowadzonych prac konserwatorskich i czyszczących zgodnie z procedurami zawartymi w normie PN-EN 13403, pozwalając na utrzymanie bardzo wysokiej czystości mikrobiologicznej instalacji.


  • P3 Ductal
  • Airdale
  • ACM